Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten en diensten zijn de Nederland ICT Voorwaarden, gedeponeerd op 26-05-2014 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing.