Is een digitale handtekening juridisch geldend?

Is een digitale handtekening juridisch geldend?

Is een digitale handtekening juridisch geldend? 480 370 Repareer Beheer

De digitale handtekening wint steeds meer terrein. Repareerbeheer heeft binnen het platform de mogelijkheid je klant digitaal voor de werkbon te laten tekenen. Dit gebeurt veilig en eenvoudig binnen je persoonlijke omgeving. Maar hoeveel juridische zekerheid heb je met een digitale handtekening?

Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening is een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Het kan dus een digitale versie van je “handgeschreven” handtekening zijn, maar dat hoeft niet. Het gaat om de elektronische gegevens (data over de ondertekenaar, tijdstip etc.) die worden opgeslagen in een zogenaamd “log”. 

Rechtsgevolgen van de digitale handtekening

Europese wetgeving bepaalt dat de digitale handtekening hetzelfde rechtsgevolg heeft als een handgeschreven handtekening. Wel moet de methode voldoende betrouwbaar zijn om met zekerheid vast te kunnen stellen dat iemand de overeenkomst digitaal heeft getekend. Met een digitale handtekening kom je dus in beginsel tot een rechtsgeldige overeenkomst. Bij de rechter kun je het gewoon als bewijsmiddel gebruiken. De rechter moet een contract ondertekend met een digitale handtekening serieus nemen.

Drie soorten handtekeningen

Er zijn drie verschillende vormen van digitale handtekeningen. Alle drie de vormen zijn rechtsgeldig, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  1. De “gewone” digitale handtekening is de meest simpele vorm. Denk aan een onder een e-mail of overeenkomst geplakte, gescande handtekeninig. Deze “gewone” elektronische handtekening is helaas makkelijk te vervalsen… Maar als de handtekening voldoende betrouwbaar is, dan is de overeenkomst rechtsgeldig aangegaan. Dit kan alleen moeilijk zijn om te bewijzen. Wij raden daarom deze methode af!
  2. De “geavanceerde” digitale handtekening maakt gebruik van wiskundige algoritmen om een unieke code aan een ondertekening te koppelen. Deze code maakt het o.a. mogelijk de ondertekenaar te identificeren en zorgt ervoor dat je een ondertekend document niet meer kan wijzigen. De handtekening, de persoon, het document en het tijdstip worden allemaal vastgelegd. Vervalsen is vrijwel onmogelijk. De geavanceerde digitale handtekening is dus zeer betrouwbaar. Er zijn verschillende dienstverleners die deze diensten online aanbieden, zoals SignRequest, DocuSign en ValidSign.
  3. De “gekwalificeerde” digitale handtekening is een geavanceerde digitale handtekening, maar dan gecontroleerd en beveiligd met behulp van een certificaat dat door een erkende certificatiedienstverlener is uitgegeven. Deze dienstverlener moet door toezichthouder ACM (Economische Zaken & Agentschap Telecom) zijn erkend en ingeschreven. DigiD en internetbankieren zijn voorbeelden hiervan. Deze methode is meestal niet beschikbaar voor normale bedrijven, maar we noemen hem maar voor de volledigheid.

Bron: Legalloyd.nl

Samenvattend

Ben je op zoek naar een vervanger voor het proces “printen – ondertekenen – scannen” van een werkbon? Dan kun je prima gebruikmaken van onze module voor de “geavanceerde” digitale handtekening. Dit bespaart je veel tijd en papier. Probeer het eens uit.